EL NOSTRE PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

El nen al llarg dels diferents cursos desenvolupa les seves competències emocionals. Les identifica, les entrena i les integra..

El nostre programa, és un programa preventiu dirigit a les famílies. Aquest programa consta de diferents parts: els objectius, el continguts, el mètode i l’avaluació.


OBJECTIUS DE LA EDUCACIÓ EMOCIONAL AL VEIE

✏ Promoure el desenvolupament integral del nen/a.
✏ Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i d’una mateix/A.
✏ Identificar les emocions dels demés.
✏ Desenvolupar l’habilitat per regular les pròpies emocions.
✏ Prevenir els efectes negatius de les emocions desagradables.
✏ Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives.
✏ Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se.
✏ Adoptar una actitud positiva davant la vida.
✏ Millorar les relacions interpersonals.
✏ Desenvolupar les habilitats de vida per el benestar personal i social.
✏ Desenvolupar la resistència la frustració.


BENEFICIS DEL PROGRAMA VEIE

Millora la capacitat de concentració
Millora el rendiment acadèmic
Incrementa la sensació de calma
Disminueix l’estrès i l’ansietat
Promou la seva capacitat d’escolta
Ensenya a gestionar sentiments difícils i a controlar impulsos
Ensenya a gestionar les seves preocupacions
Aprèn a relacionar-se des de l’empatia
Millora la capacitat de resoldre conflictes
Millora les seves habilitats de comunicació
Millora el seu comportament
Potencia la seva salut física
Prevé comportaments de risc
Desenvolupa la seva pro-activitat i responsabilitat
Incrementa la seva motivació